İÇ HAVA KALİTESİ ANALİZİ - CFD

İç Hava Kalitesi Analizi

Hesaplamalı akışkanlar simülasyon yöntemiyle sağladığımız bina kullanıcılarının maksimum konfor ihtiyacını karşılması için verdiğimiz danışmanlık hizmetidir. Ayrıca otopark ve yangın tahliye hatlarının tasarımlarının doğruluğunu test etmek  hedefiyle analiz hizmeti sunulmaktadır.

 

• Doğal Havalandırma: Doğal havlandırma binanın havalandırma ihtiyacının mimari açıklıklarla sağlanmasıdır. Bunun konfor şartları gözetilerek, bina kullanıcısını olumsuz etkilemeden yapılması gerekmektedir. Kullandığımız simülasyon araçlarıyla tasarım aşamasında bunun test edilmesini sağlamaktayız.

 

• Isıl Modelleme: Binanda yer alan mahallerin sıcaklık, nem ve hava hızı değerleri ısıl konforun gerekliliğidir. Bu üç parametre kullanıcı memnuniyetinin temelleridir. İklimlendirilen mahaller için yaptığımız analizler sayesinde mutlu kullanıcı profili hedeflenmektedir.

 

• Yangın Kaçış Simülasyonu: Otopark ve yangın tahliye hatlarının tasarımında Avrupa’da zorunlu, ülkemizede de birkaç yıla kadar yangın tkaçış simülasyonu zorunlu hale gelecektir. Bu hizmet sayesinde yangın anında dumanın ve alevin hareketi tespit edilmektedir.